Indkaldelse Generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinære generalforsamling

Onsdag den 1. marts 2017, kl. 19.00 i klubhuset.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Afdelingernes beretning.

a. Juniorafdelingen

b. Sejlads for voksne

5. Udvalgenes beretning.

a. Aktivitet

b. Sejlads

c. Materiel

d. Bygge

6. Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6 udgår. Der er ikke modtaget forslag inden deadline 15. januar.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af formand (vælges blandt de tre bestyrelsesmedlemmer).

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12. Valg af ungdomsleder.

13. Nedsættelse af udvalg.

14. Eventuelt.

 

 

mvh Bestyrelsen