Bestyrelsen

Efter formandsskifte d. 28. marts 2018 består Bestyrelsen af :

 

Formand: Karen Steffensen, 23880099

Kasserer: Vagn Peter Spangsege, 26481252

Sekretær: Ole Jensen, 29266341

 

Suppleanter: Jørn Kvist Nielsen

 

Revisor: Per Hansen & Jan Høst Hansen

Revisorsuppleant: Jørn Iversen

 

Ungdomsleder: Casper Herlevsen

Sejladsudvalg: Jens Christensen og Bent Lang Sørensen

Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen

Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen,Vagn Spangsege og Jens Mogensen.

Aktivitetsudvalg: Jens Mogensen og Ole Jensen

Byggeudvalg: Karl Knudsen, Lars Stoklund, Per Hansen, Jens Mogensen og Søren Knudsen Møller

Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege.

Bestyrelse og udvalg