Nyheder

Nyheder, mest til medlemmer

6/5 Indbydelse til fællestur i Pinsen. Se her

10/4 2018 Orientering fra bestyrelsen, kan ses her

Ny dato for søsætning: 4. maj 2018 - skriv på liste i klubhus

 

3/4 2018 Peter Lanng er pr. 28. marts udtrådt af bestyrelsen, og formandsposten overtaget af Karen Steffesen

13/3 2018 referat fra Generalforsamlingen findes her

 

2/2 2018 indkaldelse til generalforsamling 7. marts. Se mere her

 

6/8 Klubmesterskab i jollesejlads for voksne d. 12. august. Se mere her

 

26/4 2017

Kalenderen er opdateret med mange nyheder - se den og reserver datoerne allerede nu!

 

12/3 2017

Søsætning af både sker fredag 7. april og lørdag 22. april

Skriv jer på listerne i klubhuset.

 

Store oprydningsdag: 7. maj 2017 (Foreløbigt forslag)

 

24/1 2017

Indbydelse til Generalforsamling d. 1. marts kl. 19.00

 

14/12 2016

Indbydelse til Nytårskur !

14/12 2016

 

Himmerlands sejlerskole udbyder et SRC Radiokursus januar 2017

se www.himmerlandssejlerskole.dk

 

5/10 2016

Dato for afriggerfest fastlagt til 29. oktober !!

 

19/9 2016

Klubbens billedgalleri er opdateret med mange billeder fra søndagens klubsejlads Livø rundt. Dog usorterede og uredigerede :-) Se dem her

 

26/8 2016

Dato for fælles optagning er nu fastsat!!!!

Lørdag 8. og fredag d. 21. oktober, begge dage fra kl. 8.00

Husk tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.

 

10/5 2016

DATO for Klubmesterskab i jollesejlads for voksne, ÆNDRET til 25. juni pga udlån af klubhus til NM i windsurfing!

 

12/4 2016

Kommunen er ved at uddybe havnen, og det giver gener med sand på kaj og vej.

Arbejdet forventes færdig d. 15 april.

 

Kommunen har givet Ranum Efterskole lov til at benytte Sejlklubbens lokale til undervisning af 35 elever alle hverdage i tidsrummet 08.00 - 17.00.

Klubbens medlemmer og gæstesejlere kan dog også i dette tidsrum bruge lokalet til at nyde en kop kaffe eller et måltid.

 

Husk den fælles oprydningsdag. I år er det søndag den 15. Maj. kl. 09.00.

Klubben er vært ved en bid frokost.

21/1 2016

Dato for søsætning er nu fastsat!!!!

Fredag . 8. april og lørdag d. 23. april begge dage fra kl. 8.00

Husk tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.

 

21/1 2016

Dato for generalforsamlig fastsat til 25. februar 2016

Husk, deadline for forslag til punkter på dagsordenen er d. 15 februar!

 

 

Husk Nytårssamling 1. januar 15.00 !

 

4/10

Invitation til årets afriggerfest.

Se invitation her. Husk tilmelding

 

15/6

Invitation til Gourmentmad på stranden d. 24.juni

Se invitation her Kræver tilmelding !

 

3/6

Husk Rønbjerg Sejlklubs mesterskab i jollesejlads for voksne d. 13. juni.

Se mere her

 

Sæt din rig rigtigt op. Se mere her

 

11/5

Læs om pinsens fællestur Mors rundt her

 

10/3

Indsend forslag til aktiviteter på klubaftenerne på bloggen

 

Deltag i Københavns Universitets / Dansk Sejlunions kortlægning af fritidslivet til søs

 

8/3

Referatet fra generalforsamlingen og Formandens beretning er nu tilgængelige

 

21/2

Indkaldelse til generalforsamling.

 

23/1 2015

Dato for generalforsamlig fastsat til 3. marts 2015

Husk, deadline for forslag til punkter på dagsordenen er d. 10 februar!

 

14/12

Tjek kalenderen for Nytårssamling, Fællestur til boatshow og datoer for bådisætning og optagning i 2015. - og husk at se de nye bidrag til fotokonkurrencen.

 

9/11 2014

Se bidragene til fotokonkurrencen her. Galleriet opdateres løbende.

Send også dit bidrag til Webmaster@RonbjergSejlklub.dk

 

4/11 2014

Klubbens fotokonkurrence - for medlemmer.

Indsend dit bedste sejlerfoto fra 2014 til klubbens fotokonkurrence. Alle billeder vil blive vist i et album på siden, og det bedste foto vil måske modtage en lille præmie.

 

Mail dit bidrag til webmaster@RonbjergSejlklub.dk

 

 

2/11 2014

Afriggerfest

Tak til alle deltagerne i afriggerfesten for en festlig aften - med en super forplejning :-)

 

29/9 2014

Eksamen i Sejlerskolen

Idag bestod alle elever i Sejlerskolen den praktiske eksamen til Duelighedsbeviset, efter en god, lærerig og hyggelig sæson.

 

Tillykke til:

Karen Steffensen, Gudrun Kjær, Henning Christiansen, Søren Knudsen Møller og Ejler Mikkelsen.

 

Sejlerskolen starter op igen i maj 2015.

 

 

31/8 2014,

Sejlads for sjov, se billederne

 

25/8 2014,

Husk Sejlads for sjov d. 31 august. Læs indbydelse her

 

11/8 2014,

Fælles båd optagning.

Det er nu aftalt, at fælles bådoptagning i år bliver fredag den 10. oktober og lørdag den 18. oktober, begge dage start kl. 8.00.

Husk at skrive båden på listen i klubhuset, og husk at møde op i god tid, så der ikke bliver spildtid for vognmanden.

 

10/8 2014,

Nyt fra Rønbjerg sejlklub.

Velkommen hjem fra en forhåbentlig god sejler-sommerferie.!

 

Nu er de fleste af Sejlklubbens medlemmer sikkert ved at have overstået sommerferien, efter en juli måned med masser af sol, sommer og 6 m/s -så nu præsenterer Sejlklubben programmet for den første del af sensommeren.

 

1) Mandag d. 11. august starter Sejlerskolen op igen. Eleverne fra forårets hold sejler videre hver mandag fra 19.00 til ca. 22.

 

2) Onsdag d.13.august starter kapsejladserne op igen. Aftenens bane offentliggøres i klubhuset ca. 18.25, hvor man kan skrive sig på startlisten. Startskuddet går 19.00. Alle både kan deltage, uanset udrustning og skippers erfaringsniveau!!. Har du lyst til at prøve at være gast, så mød op fra ca. 18.20 i klubhuset,og spørg efter en plads. Der er altid brug for en mand(dame) mere!

 

3) Torsdag d.14. august starter ungdomsafdelingen op igen efter sommerferien.

 

4) Lørdag - søndag d. 16-17. august tager vi på sæsonens anden fællestur. Turen er åben for alle klubbens både, sejl eller motor, stor eller mindre.Vi mødes til Skippermøde i klubhuset lørdag kl. 10.00, hvor vi bestemmer, hvor vi vil sejle hen, ud fra vind og vejr.Vi følges lidt ad, men sejler i den takt og fart, hver enkelt båd har lyst til. Når vi kommer frem, er der fælles kaffebord, og senere grilles der medbragt kød, og sluttes af med en enkelt kop Irsk kaffe. Turen er gratis, men man medbringer selv forplejningen. Tilmelding ikke nødvendig.

 

5) Søndag d. 31. august afvikles traditionen tro årets 'Sejlads for sjov' i havnen mellem 10 og 15. Hvad der helt præcist skal ske i år, arbejder Per og Jens stadig på, men det er som sædvanligt noget med, at vi skal lege i alle klubbens forskellige fartøjer, og konkurrere i at sejle dem - uden at blive alt for våde :-)

Husk alle medlemmer er velkomne - og jo flere vi er, jo sjovere bliver det.

Gratis deltagelse, - klubben giver frokost og eftermiddagskaffen

 

10/3 2014,

Generalforsamlingen har vedtaget at genoplive www.RonbjergSejlklub.dk

Det er hver afdeling og udvalgs opgave at sørge for, at deres del af hjemmesiden er ajour.

Kontakt Webmaster, med materiale.