Orientering20180410

Hej Medlemmer, her kommer lidt info fra en travl bestyrelse:


2. Søsætning 4/5:

Som I måske har erfaret, har vi aflyst den første søsætning, da ingen havde skrevet sig på i mandags. Ny dato: fredag den 04.05.


Standerhejsning:

Vi holder standerhejsning i forbindelse med den første søsætning den 21. april kl.12.00


Mastekranen:

Vi arbejder på at få den godkendt. Næste skridt er at den skal måles op af kranfirmaet Max Fodgaard.


Møde med Vesthimmerlands Kommune:

Rønbjerg Sejlklub og Vesthimmerlands Kommune har holdt møde d. 05.04.2018. Flg. blev afklaret:

Kajen:Vi ved ikke hvornår kajen bliver repareret. Men det bliver efter vores anden søsætning den 4/5. Kajen bliver udskiftet helt hen forbi kranen. Vi kan dog sætte både i vandet ved siden af kranen og længere ude, på begge sider af færgen. Der er ikke fare for at kajen skrider mere sammen, men kranvognens støtteben skal placeres over spunsvæggen.

El og betalingssystem:Nyt betalingssystem bliver en kombination af en touch skærm, en app og kodelås. Systemet hedder Tally. Der kommer flere elstandere op på broerne og 3 elstandere på overvintringspladsen Hvis vi bruger strøm uden for sæsonen 15/4-15/10 skal det købes, ellers er strøm dækket af pladslejen.

Pladslejen er forhøjet med 150 kr. pr. plads for at dække investeringen i det nye system. Hvis man vælger at blive i vandet vinteren over, koster det dobbelt takst.

Numre og skilte: Numrene ud for hver bådplads udskiftes. De placeres oven på broen, så de nemt kan aflæses. Der sættes et skilt ud for hver bro: A,B og C

Trådløst netværk: Bliver genetableret, når el ordnes

Slæbestedet: Er renoveret og er gratis at bruge


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Karen Steffensen