Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling


Den 28. Feb.2019 i Klubhuset


Kl. 18.00. Gule ærter. Tilmelding på sms til Ole. Telf. 29 26 63 41.

Kl. 19.00. Generalforsamling.Dagsorden


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Afdelingernes beretning.

5. Udvalgenes beretning.

6. Behandling af indkomne forslag.

     Forslag og ændringsforslag fra Bent Lanng Sørensen.

    Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.

7. Fastsættelse af kontingent.

     Bestyrelsens forslag til kontigent

Forslag til kontingent fra bestyrelsen.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

              Siddende i bestyrelsen: Formand Karen Steffensen (modtager ikke genvalg)

              Næstformand OleJensen,

              Kasserer Vagn Spangsege.

     Bestyrelsen foreslår Torben Juul Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

9. Valg af formand (vælges blandt de tre bestyrelsesmedlemmer)

     Punkt udgår hvis bestyrelsens ændringsforslag vedtages.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12. Valg af ung domsleder.

14. Nedsættelse af udvalg.

     Siddende i udvalgene er:

             Sejladsudvalg: Jens Christensen og Bent Lang Sørensen

             Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen

             Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen, Vagn Spangsege og Jens Mogensen.

             Aktivitetsudvalg: Jens Mogensen og Ole Jensen

             Byggeudvalg: Karl Knudsen, Lars Stoklund, Per Hansen, Jens Mogensen og Søren Knudsen Møller

             Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege.

15.evt.