Kontakt

Klubhuset: Livøvej 143 Rønbjerg Havn, 9681 Ranum


Bank: Spar Nord Reg.nr. 9101 Konto 4569711407

Formand: Lars Stoklund, 30 74 24 47

Kasserer: Vagn Peter Spangsege, 26481252

Næstformand / Sekretær: Torben Juul Nielsen, 25 27 10 87

Suppleanter: Ole Jensen, 29 26 63 41

                  Bo Pedersen 20 11 72 22

 

Revisor: Per Hansen & Jan Høst Hansen

Revisorsuppleant: Karen Steffensen 


Ungdomsleder: Maria Bjerregård 60744018


Sejladsudvalg: Jens Christensen


Materieludvalg: Karl Knudsen, Knud Erik Beck og Kurt Jensen


Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen,Vagn Spangsege og Jens Mogensen.


Aktivitetsudvalg: Ole Jensen og Jens Mogensen


Bådvedligeholdsudvalg:  Jens Christensen og Vagn Spangsege

Kontakt: