Kontakt

Formand: Lars Stoklund, 30 74 24 47

Kasserer: Vagn Peter Spangsege, 26481252

Næstformand / Sekretær: Torben Juul Nielsen, 25 27 10 87

Suppleanter: Ole Jensen, 29 26 63 41

Bo Pedersen 20 11 72 22

Revisor: Per Hansen & Jan Høst Hansen

Revisorsuppleant: Jørn Iversen

 

Ungdomsleder: Maria

 

Sejladsudvalg: Jens Christensen og Bent Lang Sørensen

 

Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen

 

Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen,Vagn Spangsege og Jens Mogensen.

 

Aktivitetsudvalg: Ole Jensen og Jens Mogensen

 

Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege

Kontakt:

Klubhuset: Livøvej 143 Rønbjerg Havn, 9681 Ranum

 

Bank: Spar Nord Reg.nr. 9191 Konto 4569711407