Kontakt

Formand: Karen Steffensen, 23880099

Kasserer: Vagn Peter Spangsege, 26481252

Sekretær: Ole Jensen, 29266341

Suppleanter: Jørn Kvist Nielsen

Revisor: Per Hansen & Jan Høst Hansen

Revisorsuppleant: Jørn Iversen

 

Ungdomsleder: Casper Herlevsen

 

Sejladsudvalg: Jens Christensen og Bent Lang Sørensen

 

Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen

 

Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen,Vagn Spangsege og Jens Mogensen.

 

Aktivitetsudvalg: Ole Jensen og Jens Mogensen

 

Byggeudvalg: Karl Knudsen, Lars Stoklund, Per Hansen, Jens Mogensen og Søren Knudsen Møller

 

Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege

Kontakt:

Klubhuset: Livøvej 143 Rønbjerg Havn, 9681 Ranum

 

Bank: Spar Nord Reg.nr. 9191 Konto 4569711407