Kontakt

Kontakt:

Formand

Lars Stoklund

30 74 24 47

formand@ronbjergsejlklub.dk

Kasserer

Ingolf Grau

40 58 10 45

ingolfgrau@gmail.com

Sekretær

Jørgen Nørskov

98 67 62 91

joergen.noerskov@skolekom.dk

Suppleant

Asger Hunø

24 25 11 48

 

Suppleant

Bo Pedersen

 

 

Revisor

Knud Erik Bæk

 

 

Revisor

Per Hansen

 

 

Revisor suppleant

Jørn Iversen

 

 

Sejlerskole

Per Hansen

29 93 96 28

 

Ungdomsafdeling

Kasper Herlevsen

22 83 49 29

 

Kajakafdeling

 

 

 

Kapsejlads

Jens Christensen

61 54 53 13

 

Materiel udvalg

Karl Knudsen

 

 

Tur- og arrangementsudvalg

Jens Mogensen

29 41 84 99

webmaster@ronbjergsejlklub.dk

 

 

 

 

Klubhuset: Livøvej 143 Rønbjerg Havn, 9681 Ranum

 

Bank: Spar Nord Reg.nr. 9191 Konto 4569711407