Damesejlerne

Vores damesejlere…

  • Vi benytter og vedligeholder klubbens egen sejlbåd (L23)
  • Hyggesejladser og måske et race eller to
  • Social samværd – kun for kvinder

For flere oplysninger kontakt: Ellinor Wolff hos damesejlerne.

Ellinor fra damesejlerne skriver:

Rønbjerg Sejlklub Damesejlere er et netværk for damer, kvinder og piger i alle aldre.

Vi mødes en gang om måneden, hvor vi spiser sammen, udveksler erfaringer omkring sejlads – såvel usikkerheder, fejl som succeser.

Sammen prøver vi at blive dygtigere og mere sikker på alt, hvad der har med sejlads at gøre. Vi inspirerer hinanden og bakker hinanden op i forhold til usikkerheder m.v. Vi har på hvert møde et tema og det er aftenens “vært” der fastsætter temaet.

Nogle af os har selv en båd, andre har ikke. Vi er naturligvis en del af det store fællesskab i Rønbjerg sejlklub, hvor vi f.eks. deltager i onsdagssejladserne, i fællesture og meget andet. Vi har ansvaret for klubbens L23 sejlbåd, og hygger os med bl.a. at vedligeholde og pusle omkring den.

Vi har det sjovt og hyggeligt, og det sker da at snakken også kommer til at handle om alt mulig andet end sejlads.

Vi er også en del af netværket Kvinder på Limfjorden.

Ved starten af 2024 var vi ni medlemmer og vi har plads til mange flere.

Kunne det være noget for dig at blive medlem af Damesejlerne, så vent ikke med at kontakte os.