Bliv medlem

Sejl sikkert
Sejl trygt
Sejl rart

Facebook
Rønbjerg sejlklub på Facebook

Som medlem får du følgende mange fordele:

• Sejlklubben arrangerer fælles isætning og optagning af både forår og efterår

• Du har lov til at benytte sejlklubbens mastekran

• Du kan få udleveret egen nøgle til klubhuset, som du altid må benytte og desuden nøgle til mastekran og mastehus. Skal du have fest, kan klubhuset lejes for kr. 500,- /dag

• Som aktivt medlem kan du deltage i alle sejlklubbens arrangementer, ture og kurser

• I sommerhalvåret arrangeres fælles sejladser hver onsdag og i september om søndagen. Tag gerne venner/familie med, der er altid plads til ekstra gaster 

• Sejlklubben tilbyder kapsejlads for voksne, hvor du kan lære “sejlertricks” af de andre medlemmer i sejlklubben. Kontakt sejladsudvalget.

• Som medlem kan du deltage i sejlerskolens kursus til Duelighedsbevisets praktiske del

• Som aktivt medlem kan du frit benytte sejlklubbens både og udstyr. Klubbens L23 sejlbåd kan lejes for kr. 200,- pr. døgn. Brug af sejlklubbens kajakker kræver dog, at du mestre kajaksejlads

• Er du juniormedlem, kan du deltage i ungdomsafdelingen arrangementer. F.eks. lære at sejle Terajolle, Fevajolle, Quest eller egen jolle. Alt efter alder og kundskaber kan du også låne en jolle af sejlklubben

• Som medlem af Rønbjerg Sejlklub er du også medlem af Dansk Sejlunion. Man kan finde en masse information om fritidssejlads på deres hjemmeside dansksejlunion.dk. Du kan deuden benytte DS ankerbøjer, der er udlagt rundt i danske farvande

• Du er stemmeberettiget ved generalforsamlingen – forudsat du har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen

Kollektiv ansvarsforsikring i Codan kan tegnes med rabat gennem klubben – uanset bådstørrelse

• Forsikrer du i Codan via klubben, får du tilbudt 15 % rabat på kaskoforsikring

• Sejlklubben varetager dine interesser overfor kommunen i forbindelse med din bådplads

Medlemspriser 2024

Vi har flere medlemstyper, som varierer alt efter om du er enlig, har en ægtefælle/sambo eller om du er Junior. Du kan også kun være passiv medlem. Sejlerskolen kræver, at man også har (eller opretter) et aktivt medlemsskab.

Når du har sendt din indmeldelse, modtager du snarest muligt en lille velkomsthilsen og en kontingentopkrævning.

Aktiv medlem

850 kr. årligt

Aktiv medlem + sambo, to pers.

1500 kr. årligt

Aktiv junor (op til 24 år)

450 kr. årligt

Passiv medlem

400 kr. årligt

Sejlerskole (kræver aktivt medlemskab)

1350 kr. årligt

Ansvarsforsikring (Codan) pr. båd

265 kr. årligt

NB. Er du under 18 år kræves forældre/værges samtykke til indmeldelsen. Samtykkeerklæringen er kun gældende for en sæson (1/4-31/3).

Udskriv i stedet denne blanket, udfyld, underskriv og send den til: kasserer@ronbjergsejlklub.dk

Indmeldelsesformular

  Ønsket medlemskab:

  Jeg ønsker en ansvarsforsikring

  Sejlerskole (kræver aktivt medlemskab)

  NB. Er du under 18 år skal du bruger indmeldsesblanketten her i stedet!

  Bemærk:

  Du modtager snarest en kontingentopkrævning, når din ansøgning er modtaget af sejlklubben.

  De data du måtte indtaste i formularen, bliver ikke gemt på denne hjemmeside, men bliver sendt direkte videre som e-mail.