Ingen sejlerskole for voksne i år

I år bliver der ingen sejlerskole for voksne pga. for få tilmeldte. Kun en enkelt kursist havde tilmeldt sig ved deadline. Sejlerskolen for ungdomsafdelingen kører fortsat.

Vi havde ikke annonceret i forvejen, da vi kun er to instruktører og ikke ville risikere at stå med flere interesserede, som vi måtte afvise. Vi har før haft annoncer i lokalavisen og opslag forskellige steder, samt udbredt budskabet fra mund til mund. Det har tit resulteret i 8-10 deltagere.

Sejlerskolen har i de 12 år vi har været i gang, været en stor succes. Der har været 72 kursister, som har bestået den praktiske duelighedsprøve. Der har været omkring 15 kursister som efterfølgende har købt egen båd, og som ligger her i havnen. Flere andre har fået båd i andre havne. Der er desuden omkring 10 “sejlerkoner”, som har lært en hel del mere, end deres mænd har været i stand til… 😉

Mange af de tidligere deltagere er forblevet medlemmer af sejlklubben og deltager nu i onsdagssajladserne og andre arrangementer.

Vi håber på bedre tilslutning til næste sæson.

Per Hansen – instruktør.